Obres de pavimentació amb asfalt S-12 en la via pública de sol urbà de Sineu
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
11 d'agost de 2014
Arxius adjunts:
Acord adjudicació (62 KB)
Data publicació a la web: 18 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: b63ed6c6dee2df2740f18cd4848b8712ba496b18
Anunci obertura sobres 2 (27 KB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 7ddff2a2636a8e8bc7aca0e14f81856329e3f6d9
Fichas (1.85 MB)
Data publicació a la web: 28 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: abf0de93638702a914352a45f0d447b782ba27e6
Planta general (460 KB)
Data publicació a la web: 28 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: fad4dee525a1d28ef40c37715432f8d0312d74ae
Anunci obertura sobres 3 i 4 (27 KB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 70a5b7d1395be069969a99f6287fff77e3f0c554
Anunci de licitació (131 KB)
Data publicació a la web: 2 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 05502e664ae219f8b9aebf760953fbebe87cc0a8
Memoria (1.01 MB)
Data publicació a la web: 28 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: b2bdbb25769e568fe48bb595c975f28b46ca8b5d
Plecs prescripcions tècniques (4.34 MB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: 8c42a324a249690dd9f917c9cde662781659aa53
Plecs clàusules administratives (263 KB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2014
Emprenta digital SHA1: f0326f58c65d0b0b408b30058fd9c1869131fb78