Contracte menor d’obres de reforma parcial de coberta inclinada i formació d’altell a la Biblioteca de l’Ajuntament de Sineu
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Menor
Data publicació a la web:
29 d'octubre de 2015
Arxius adjunts:
Acord de la Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2015, sobre adjudicació contracte menor d’obres (60 KB)
Data publicació a la web: 29 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 5ad15a5e5485f2c72970b4778db067c9bd761c08