Licitació contracte d' obres de construcció de nau industrial
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
9 de desembre de 2016
Arxius adjunts:
Contracte d' obres construcció nau industrial signat (1.24 MB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 7280179ca0dd501b6dccacfa4e79e031610bdd4c
Model proposició econòmica (89 KB)
Data publicació a la web: 12 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 66ae5c6af6aa71923c1e687a7986dec4b13741e9
Model declaració responsable (92 KB)
Data publicació a la web: 12 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 64ed965e9bf102d66ca8d57ef083e5956d256ede
Plecs clàusules administratives (166 KB)
Data publicació a la web: 12 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 4394a19bc44ef880f0095b28df544d92362316b1
Adjudicació contracte construcció nau industrial (98 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 360c62a2238862742fb6e8b384a66c296d6c8208
Proposta adjudicació contracte d' obre nau industrial (57 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 8200a6264324517673f908934b915b8bb2dedd30
Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i obertura sobres 22-12-2016 (662 KB)
Data publicació a la web: 2 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: dac73436ff2a578e2e98c2f3700fb603671ece5a
Projecte (4.47 MB)
Data publicació a la web: 9 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 470bdfa50505b92357e9ac35dffdfaf9673582c0
Anunci licitació (132 KB)
Data publicació a la web: 9 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: f49cffe893336b7f59c52647f7ee1090150203e1