Subministrament d'una màquina agranadora modalitat renting
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
27 de juny de 2012
Arxius adjunts:
MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (103 KB)
Data publicació a la web: 27 de juny de 2012
Emprenta digital SHA1: d2e00b3bdc71cea701ee2be21901d893469c67a0
MODEL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (34 KB)
Data publicació a la web: 27 de juny de 2012
Emprenta digital SHA1: 251cb2729131219370ee3bbe74e7de25bba0fb57
Adjudicació definitiva (22 KB)
Data publicació a la web: 24 de setembre de 2012
Emprenta digital SHA1: 675f1437d5557cf9d601e7bc409a4b5ba65aaa65
Requeriment licitador (31 KB)
Data publicació a la web: 10 d'agost de 2012
Emprenta digital SHA1: a3d4e45474d31f213c8718c02966798d9035fee9
Acta taula de contractacio (59 KB)
Data publicació a la web: 10 d'agost de 2012
Emprenta digital SHA1: 4162b27a3089d68b9d064e602bc03a46bd8b717e
Resolució batlia (36 KB)
Data publicació a la web: 10 d'agost de 2012
Emprenta digital SHA1: abada9139d6ab7267f031869175019fd4991aa5e
Anunci convocatòria obertura sobre A (19 KB)
Data publicació a la web: 12 de juliol de 2012
Emprenta digital SHA1: 97c120597b9d9f203ab086d59dab9902810091dd
Anunci màquina agranadora (18 KB)
Data publicació a la web: 10 de juliol de 2012
Emprenta digital SHA1: c92651c6d69f1de08d482165e0e4fb421f95d04d