PUBLICACIONES

La capitalitat del Pla. Bmeu. Mulet i Ramis, Josep M. Salom, Ramon Rosselló.
La crisi de la vila de Sineu. Bmeu. Mulet i Ramis, Josep M. Salom, Ramon Rosselló.
Sineu aixeca una nova esglèsia. Bmeu. Mulet i Ramis, Josep M. Salom, Ramon Rosselló.
Ja està fet Sineu. Bmeu. Mulet i Ramis, Josep M. Salom, Ramon Rosselló.
Es Fossar. Bmeu. Mulet i Ramis.
L'escut, la bandera i el palau de Sineu. Bmeu. Mulet i Ramis.
Històries de Son Sarigot. Biel Florit.
La vila de Sineu. Itinerari cultural i patrimonial. Bartomeu Mulet i Gaspar Valero. Il·lustracions de Ricardo Gago.
El dimecres, mercat de Sineu. Quaderns didàctics per alumnes de primària.
Elena Pérez Campoamor.
Feim dimecres: anam al mercat de Sineu. Quaderns didàctics per alumnes de secundària. Concepció Camps Bosch i Bmeu. Vilanova Suau.
Observant l'univers. Lluna.
Família i herència a Mallorca. Maria Antònia Gomila i Garau
Somada de Gabriel Florit.

Sineu de la Col·lecció les fires i els mercats. Obra de Gabriel Florit