Campanya de bonificació de la taxa de recollida de residus
L’Ajuntament reobre el termini d’inscripció al programa d’Inspecció Tècnica de Residus, que finalitza dia 28 de febrer de 2020

La Regidoria de Món Rural i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sineu convoca un segon període d’inscripció al programa d’Inspecció Tècnica de Residus (ITR).

Aquesta iniciativa permet als contribuents de Sineu bonificar-se seixanta euros en la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus urbans, d’acord amb l’Ordenança Fiscal corresponent, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del 26 de gener de 2019. Aquesta iniciativa també s’estén a locals comercials, industrials i immobles a sòl rústic.

Les persones interessades han d’emplenar el formulari d’inscripció i permetre que el personal tècnic corresponent revisi la classificació del fems (vidre, paper, envasos, matèria orgànica i rebuig). Així mateix, adjunta a la sol·licitud, s’ha d’entregar una fotocòpia del darrer rebut de fems, on figuren les referències cadastral i bancària. La data límit per presentar aquesta sol·licitud és el 28 de febrer de 2020.

Si el resultat de la inspecció és positiu la taxa es veurà reduïda a 120 euros anuals.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços