Convocatòria de subvencions 2019 de l’Ajuntament de Sineu
Aquesta convocatòria va destinada a clubs esportius i associacions socioculturals
L’Ajuntament de Sineu publica les bases per a l’atorgament de subvencions a associacions socioculturals i clubs esportius del municipi, d’acord amb l’ordenança reguladora publicada al BOIB número 150 de 6 d’octubre de 2017.

L’objecte d’aquesta convocatòria es fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions per tal de donar suport a les associacions i clubs en el desenvolupament d’activitats i programes de promoció i animació sociocultural amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural, estimular i promoure l’associacionisme, la participació social en l’àmbit comunitari, així com el foment de la pràctica esportiva.

Podeu consultar els beneficiaris, despeses subvencionables, quantia, documentació exigida i models presentació als documents adjunts (bases i annexos). El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 20 de desembre de 2019.
Bookmark and Share