L’Ajuntament inicia una reforma circulatòria per fer més sostenible el trànsit rodat
La nova senyalització de trànsit s’anirà implementant gradualment.
L’equip de govern i la policia local de Sineu han començat a desenvolupar una nova reforma circulatòria que afectarà a diferents barriades i redols del poble. Aquest pla s’ha posat en marxa per fer més sostenible i còmode el trànsit rodat i, al mateix temps, fomentar la convivència entre vehicles i vianants.

Durant aquestes primeres setmanes s’han fet d’un únic sentit el carrer Gran, en direcció a es Fossar; el carrer del Veguer de Forà, en direcció al carrer Major; el carrer Sol, en direcció a la placeta de les Germanies; i el carrer de la placeta de les Germanies, en direcció al carrer d’Avall. Aquestes primeres reformes inclouen també la regulació de sa Plaça; en aquest sentit, a partir d’ara només es permet l’estacionament de tres vehicles per a càrrega i descàrrega, amb l’objectiu de no causar prejudicis als comerços locals.

En pròximes dates es començaran a fer canvis de direccions en l’entorn del passeig de s’Era. Mentre que el carrer Carril continuarà essent de doble sentit, al carrer Lluna només es permetrà la circulació en sentit carretera de Petra. Així mateix s’estan estudiant altres possibles modificacions que s’aniran implementant de forma gradual per acostumar als sineuers i sineueres.

L’èxit d’aquestes reformes no serà possible sense el civisme i la col·laboració ciutadana. Des de l’Ajuntament es prega màxima col·laboració per millorar la circulació dins del poble.

Bookmark and Share