Venda d’un vehicle no utilitzable per part de l’Ajuntament
Mitjançant el present anunci es fa públic que, mitjançant Decret de Batlia de data 22 de desembre de 2017, s’ha acordat l’inici d’un expedient de venda d’un vehicle no utilitzable per part de l’Ajuntament que es troba en estat deficient i no es pot aplicar als serveis municipals.
Bookmark and Share

Documentos de descarga y enlaces