Serveis Jurídics.
 Ajuntament de Sineu
C/ Sant Francesc, 10
07510 Sineu
(Sineu)
 Contacte
Telèfon: 971-520027
Fax: 971-855063
Horari: Dimecres de 9.30 a 14.00 h i de 16.00h a 19.00h.
 Responsable de l'àrea
Sra. Noèlia Marín i Sugrañes
Assesora jurídica
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom